Jaarlijks lidgeld:

              - < 16j: 90 euro

              - vanaf 16j: 150 euro

              - vanaf 2de persoon per gezin: 20% korting

              - personen met een beperking: 60 euro

Jaarlijkse verzekering (verplicht): 45 euro